آخر سال

روزهای آخر سال همیشه برای من لذت بخش بودن. این شلوغی و ازدحام رو دوست دارم. هرچند که امسال مثل سالهای پیش نیست. آرامش و خلوتیه بعد از این هیاهو رو هم دوست میدارم.

به سال جدید دل بستم، که پر از رخدادهای خوب برای همه باشه.

خسته و پر تنشم اما امید رو زنده نگه میدارم.

**دیشب روح ناآروم و سرگردانی داشتم. خودم که خوابهای آشفته دیدم هیچ، یکی بهم گفت به خوابم اومدی در حالی که گریه میکردی، یکی دیگه گفت به خوابم اومدی در حالی که صاحب دختر بچه ای بودی. ما که به نیت خیر و شادی گرفتیم.

/ 0 نظر / 22 بازدید