شاکی

خدایا خودت گفتی صدبار اگر توبه شکستی بازآ، پس من اگر خلاف تعهدم عمل کنم به لطف و بخششت امیدوارم، چون بارها گفتی که بخشنده ای.

اما اگر تو  بر خلاف آنچه که گفتی و خودتو به انجامش متعهد کردی مبنی بر اینکه  بخوانید تا استجابت کنم شما را، عمل کنی باید خدمتتون عرض کنم که: شرمنده، هیچ بخششی از جانب من در کار نیست. من هیچوقت نگفتم که بخشنده ام.

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
انوشیروان بهدین

این چه ژاژ است این چه کفر است و فشار پنبه ای اندر دهان خود فشار گر نبندی زین سخن تو حلق را آتشی آید بسوزد خلق را[نیشخند]

یوسف

بازی نابرابری است. بهش فکر نکن. قاط می زنی.

انوشیروان بهدین

نگاه کن نگاه کن دوباره ناز می کند نگر به چشم او که او سخن به راز می کند گهی فتاده گه دوان گهی فتان و گه به پا که پلک می زند و یا دو چشم باز می کند

زهرا

ِای ول مریم منم همینطور . خدایا! من اصلا نمیبخشمت و جایی هم نگفتم که بخشنده ام پس زود باش از دلم در بیار وگر نه اون دنیا نمی تونی جواب بدی ها گفته باشم ...