چه سری، چه دمی، عجب پایی

به تمامی خانمها و آقایون

به معاصرین و آیندگان

به شاغلین و غیر شاغلین

به پیاده ها و سواره ها

به دوستان و دشمنان

به خاکیان و افلاکیان

به خودم و شما

هر وقت کسی از شما تعریف کرد پشتتون بلرزه...!

 

* حاضرین مدیونن اگه به غائبین نگن

/ 2 نظر / 5 بازدید
کاکا جنوبی

هر وقت کسی ازت تعریف کرد بدان که یه کاری باهات داره .