از من است این غم که بر جان من است

بعضی وقتا برای بدست آوردن تجربه توو این زندگی پر از فراز و نشیب باید بهای سنگینی پرداخت کنیم. وقتی پست قبلی رو میذاشتم اصلا فکر نمیکردم به این زودی بیام بگم دیگه هیچ تصمیمی در کار نیست.

از ما آدمای ناپایدار و بدعهد و بی معرفت این دوره زمونه هر چقدر که گفتن، کم گفتن.

این روزها همه ابری اند، منتظر طلوع آفتاب از مشرقم. 

/ 1 نظر / 23 بازدید