سئوال

چی درسته ؟ چی غلط ؟

کی خوبه ؟ کی بد ؟

کی قابل اعتمادِ ؟ کی نیست ؟

کِی وقتشه ؟ کِی نیست ؟

چکار بکنم ؟ چکار نکنم ؟

رفتن یا موندن ؟

دیگران تو رو برای چی توو جمعشون میپذیرن؟ دوستت دارن یا به امید منفعتی هستن؟ یا گزینۀ هر دو صحیح میباشد؟

امید واهی دادن از کِی باب شد؟

دقیقا از چه زمانی قول شرف دادن دیگه ارزش نداره ؟

واژۀ تعهد از کِی داره کنج پستو خاک میخوره ؟

درک موقعیت یعنی چی ؟

همۀ سعیمو میکنم [ ولی کاری نمیکنم ] یعنی سرِکارت گذاشتم ؟ توضیح دهید.

کی بیشتر دوستت داره ؟

تا کِی اوضاع همینطوریه؟

کِی باید فرار کرد؟ به کجا ؟

از خودت بپرسم یا خودم؟

/ 0 نظر / 11 بازدید