چنین گفت سهراب

جای مردان سیاست بنشانید درخت، تا هوا پاکیزه شود.

/ 8 نظر / 8 بازدید
آرش

خوبست اگر آن درختان را به آتش كينه و نفرت خودپرستانه شان به هيزم تبديل نكنن!!!

آرش

1400 ساله كه آرزو دارم كاش نبودن!!! ولي مثل كرم رفتن تو مغز مردم اين سرزمين!

فریده

اونوقت هی میخواستن سم پاشی کنن بدتر هوا کثیف تر میشه